Vertaal
Naar andere talen: • text > DEtext > EStext > FR
Vertalingen text EN>NL

1 in a book, the written or printed words, as opposed to the illustrations, notes etc: “First the text was printed, then the drawings added.”
tekst

2 a passage from the Bible about which a sermon is preached: “He preached on a text from St John's gospel.”
bijbeltekst

'textbook (Zelfstandig naamwoord)

a book used in teaching, giving the main facts about a subject: “a history textbook.”
studieboek
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to text sms'en (ww.)
the textde tekst (m) ; de schriftuur (v) ; geschreven stuk (znw.) ; geschrevene (znw.) ; het geschrift ; het document ; het script
text tekstblok ; tekst
Bronnen: MWB; Wakefield genealogy pages; interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `text`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: article
EN: certificate
EN: course book
EN: deed
EN: documented
EN: essay
EN: file
EN: manual
EN: manuscript
EN: matter

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: he stuck to his text NL: wilde van geen wijken weten

Download de Android App
Download de IOS App