Vertaal
Naar andere talen: • propose > DEpropose > ESpropose > FR
Vertalingen propose EN>NL

1 to offer for consideration; to suggest: “I proposed my friend for the job”
voorstellen

2 to intend: “He proposes to build a new house.”
van plan zijn

3 to make an offer of marriage: “He proposed (to me) last night and I accepted him.”
ten huwelijk vragen

pro'posal (Zelfstandig naamwoord)

1 something proposed or suggested; a plan: “proposals for peace.”
voorstel

2 an offer of marriage: “She received three proposals.”
huwelijksaanzoek

3 the act of proposing.
het voorstellen, het doen van een huwelijksaanzoek
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to propose voorstellen (ww.) ; voorslaan (ww.) ; aanraden (ww.) ; aanbevelen (ww.) ; voordragen (ww.) ; nomineren (ww.) ; iemand recommanderen (ww.) ; opperen (ww.) ; naar voren brengen (ww.) ; poneren (ww.) ; voorleggen (ww.) ; ter overweging geven (ww.) ; aanvoeren (ww.) ; te berde brengen (ww.) ; van plan zijn (ww.)
propose bieden ; aanbieden ; uitloven
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `propose`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: advise
EN: advocate
EN: name
EN: put forward
EN: put it to somebody
EN: recommend
EN: submit
EN: suggest
EN: declare
EN: present

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: propose a p's health NL: op iemands gezondheid drinken
EN: man proposes, God disposes NL: de mens wikt, God beschikt

Download de Android App
Download de IOS App