Vertaal
Naar andere talen: • matter > DEmatter > ESmatter > FR
Vertalingen matter EN>NL

1 solids, liquids and/or gases in any form, from which everything physical is made: “The entire universe is made up of different kinds of matter.”
materie

2 a subject or topic (of discussion etc): “a private matter”
aangelegenheid

3 pus: “The wound was infected and full of matter.”
etter
to be important: “That car matters a great deal to him”
van belang zijn

'matter-of-'fact (Bijvoeglijk naamwoord)

keeping to the actual facts; not fanciful, emotional or imaginative: “a matter-of-fact account/statement/opinion/attitude.”
zakelijk

be the matter

to be the/a trouble, difficulty or thing that is wrong: “Is anything the matter?”
aan de hand zijn

a matter of course

something that one expects to happen, be done etc: “You don't have to ask her †“ she'll do it as a matter of course.”
iets vanzelfsprekends

a matter of opinion

something about which different people have different opinions or views: “Whether she's clever or not is a matter of opinion.”
een kwestie van zienswijze

no matter

it is not important: “'He's not here.' 'No matter, I'll see him later.'”
het doet er niet toe

no matter who

whoever, whatever, wherever etc: “No matter what happens, I'll go.”
het doet er niet toe
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to matter schelen (ww.) ; betekenen (ww.) ; uitdoen (ww.) ; uitzetten (ww.) ; afzetten (ww.) ; uitmaken (ww.)
the matterde macadam (m) ; het puin ; het steengruis ; het steenslag ; de kwestie ; het split ; het voorval ; het gruis ; de gebeurtenis (v) ; het voorwerp ; het incident ; de metselspecie ; het vraagstuk ; de bik (m) ; het object ; de mortel (m) ; de aangelegenheid (v) ; het ding ; de zaak ; het geval ; de materie (v) ; de stof ; de zelfstandigheid (v) ; de substantie (v) ; het item
matter goed ; massa in de zin van materie ; materiaal in de zin van materie ; affaire ; naamval ; goedje ; spul ; stof in de zin van materie
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `matter`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: business
EN: concern
EN: entity
EN: event
EN: issue
EN: put out
EN: situation
EN: substance
EN: thingDownload de Android App
Download de IOS App