Vertaal
Naar andere talen: • limited > DElimited > ESlimited > FR
Vertalingen limited EN>NL
limited beperkt ; begrensd ; gelimiteerd ; geborneerd ; eenzijdig ; aan een kant beschrijfbaar ; eindig ; gelimiteerd ; beperkte ; ondergeschikt aan
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `limited`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: constrained
EN: constricted
EN: controlled
EN: fixed
EN: limited
EN: minor
EN: modest
EN: narrow
EN: pocket-size
EN: pocket-sized

Uitdrukkingen en gezegdes

EN: limited liability company (LLC) EN: private limited liability company (LLC) NL: besloten vennootschap (BV.) EN: public limited liability company (PLC) NL: naamloze vennootschap (NV.)
EN: limited partnership NL: commanditaire vennootschap
EN: limited monarchy NL: constitutionele monarchie

Download de Android App
Download de IOS App