Vertaal
Naar andere talen: • compensate > DEcompensate > EScompensate > FR
Definities in het Engels: compensate (9x)
Vertalingen compensate EN>NL

1 to give money to (someone) or to do something else to make up for loss or wrong they have experienced: “This payment will compensate (her) for the loss of her job.”
compenseren

2 to undo the effect of a disadvantage etc: “The love the child received from his grandmother compensated for the cruelty of his parents.”
goedmaken

compensatory (Bijvoeglijk naamwoord)

compenserend

'compen'sation (Zelfstandig naamwoord)

payment etc given for loss or injury: “He received a large sum of money as compensation when he was injured at work.”
compensatie
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to compensate vergoeden (ww.) ; terugbetalen (ww.) ; afkopen (ww.) ; schadeloosstellen (ww.) ; tevredenstellen (ww.) ; compenseren (ww.) ; opvangen (ww.)
compensate goedmaken ; lonen ; belonen ; terugdoen ; vergelden ; wedervergelden ; balanceren ; trimmen ; vereffenen
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Vlietstra; Diving dictionary; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `compensate`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: apologize
EN: balance
EN: correct
EN: counterbalance
EN: do penance
EN: equilibrate
EN: equilibrise
EN: equilibrize
EN: even off
EN: even outDownload de Android App
Download de IOS App