Vertaal
Naar andere talen: • bottom > DEbottom > ESbottom > FR
Definities in het Engels: bottom (27x)
Vertalingen bottom EN>NL

1 the lowest part of anything: “the bottom of the sea.”
bodem

2 the part of the body on which a person sits.
achterste

'bottomless (Bijvoeglijk naamwoord)

very deep: “a bottomless pit.”
bodemloos

be at the bottom of

to be the cause of (usually something bad): “Who's at the bottom of these rumours?”
achter ... zitten

get to the bottom of

to discover the explanation or the real facts of (a mystery etc).
achter ... komen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to bottom vastlopen (ww.)
the bottomde grond (m) ; de vloer (m) ; de kont ; de billen ; het achterwerk ; de bibs (v) ; het zitvlak ; zitwerk (znw.) ; de onderkant (m) ; de onderzijde ; het ondereinde ; de bodem (v)
bottom zeebodem ; onderzijde ; stookplaats ; vlak ; achterste ; onderste ; achtergrond ; ondergrond ; bips ; bezinksel ; bodem ; bodemdeksel ; bassin ; bodemduig ; bodemduigen ; alluviale vlakte
Bronnen: Vlietstra; interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `bottom`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: foot
EN: foundation
EN: pedestal
EN: stand
EN: support
EN: bottom
EN: bottommost
EN: inferior
EN: lower
EN: lowermost

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: bottom of a hill NL: voet van een heuvel
EN: at the bottom of the page NL: onderaan de pagina
EN: touch bottom NL: het laagste punt bereiken
EN: the bottom fell out of his hopes NL: zijn verwachtingen werden de bodem ingeslagen
EN: at bottom NL: in de grond
EN: be at the bottom of something NL: de oorzaak zijn van iets
EN: get to the bottom of something NL: er achter komen
EN: bottom up NL: ondersteboven
EN: bottoms up NL: ad fundum

Download de Android App
Download de IOS App