Vertaal
Naar andere talen: • waar > DEwaar > ENwaar > ES
Definities op Encyclo.nl: Waar (10x)
Vertalingen waar NL>FR

I waar

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [war]
Verbuigingen:  waren (meerv.)

goederen om te verkopen commercie - marchandises (la ~)
warenhuis - grand magasin
uitdrukking waar voor je geld krijgen


II waar

bijv.naamw.
Uitspraak:  [war]

(van iets wat je zegt of denkt) zoals het in werkelijkheid is - vrai/vraie , véritable
Is het waar dat je spinazie niet mag opwarmen? - Est-ce qu'il est vrai qu'on ne peut pas réchauffer les épinards?
Pas later begreep hij de ware reden van haar bezoek. - Ce n'est que plus tard qu'il a compris la véritable raison de sa visite (à elle).


III waar

bijwoord
Uitspraak:  [war]

op welke plaats? -
Waar zullen we afspreken? - Où prenons-nous rendez-vous?
Ik weet niet waar mijn sleutels zijn. - Je ne sais pas où sont mes clés.


IV waar

voegwoord
Uitspraak:  [war]

<als uitdrukking van een lichte tegenstelling>
- alors que
Het aantal verkochte laptops bedraagt 16 miljoen stuks, waar het vorig jaar nog 11 miljoen was. - Le nombre de portables vendus se monte à 16 millions d'exemplaires, alors que l'année dernière il n'y en avait que 11 millions.
[war]

1 op welke plaats? -

  `Waar zullen we afspreken?`
  Où prenons-nous rendez-vous?

  `Ik weet niet waar mijn sleutels zijn.`
  Je ne sais pas où sont mes clés.

[war]

1 ( echt) ( werkelijk) (van iets wat je zegt of denkt) zoals het in werkelijkheid is - vrai/vraie - véritable

  `Is het waar dat je spinazie niet mag opwarmen?`
  Est-ce qu'il est vrai qu'on ne peut pas réchauffer les épinards?

  `Pas later begreep hij de ware reden van haar bezoek.`
  Ce n'est que plus tard qu'il a compris la véritable raison de sa visite (à elle).

[war]
[mv: waren]

1 [Commercie]"/> ( koopwaar) goederen om te verkopen - marchandises (la ~(v))

  `warenhuis`
  grand magasin

  waar voor je geld krijgen
   (= goede kwaliteit krijgen voor wat je betaalt) - en avoir pour son argent


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
waar (znw.) affaires (v) ; choses (v) ; trucs (m) ; marchandise (v) ; articles (m) ; marchandises (v)
de waar (v) biens (m)
de waar (m) truc
waar en effet ; vraiment ; effectivement ; réellement ; en vérité ; en réalité ; exact ; juste ; justement ; correct ; véritable ; franc ; sincère ; franchement ; véritablement ; véridique ; véridiquement ; corect ; vrai ; vécu ; auprès duquel ; dont ; ; sur lequel
Bronnen: interglot; Wikipedia; Trueterm; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `waar`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: artikelen
NL: authentiek
NL: belang
NL: betekenis
NL: daar waar
NL: dingen
NL: echt
NL: effectief
NL: eigenlijk
NL: goederen

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: verboden waar FR: contrebande (la)
NL: alle waar is naar zijn geld FR: à  chaque chose son prix
NL: zijn waar aanprijzen FR: faire l'article
NL: niet waar? FR: n'est-ce pas?
NL: waar verhaal FR: récit (le) vécu
NL: weliswaar FR: à  la vérité, il est vrai
NL: het is waar ook FR: au fait, j'y pense, à  propos
NL: er is iets waars in FR: il y a du vrai là -dedans
NL: waar vandaan? FR: d'où?
NL: waar hij ook is FR: où qu'il soit
NL: waar ergens is het station? FR: c'est par où, la gare?

Download de Android App
Download de IOS App