Vertaal
Naar andere talen: • studeren > DEstuderen > ENstuderen > ES
Definities op Encyclo.nl: studeren (7x)
Vertalingen studeren NL>FR

studeren

werkw.
Uitspraak:  [styˈderə(n)]
Verbuigingen:  studeerde (verl.tijd ) heeft gestudeerd (volt.deelw.)

1) onderwijs (in iets) volgen na je middelbare school - faire des études
Nederlands studeren aan de universiteit - faire des études de néerlandais à l'université
fluit studeren aan een conservatorium - étudier la flûte à un conservatoire de musique
studeren voor advocaat - faire des études d'avocat
het hele weekeinde zitten studeren voor een tentamen - étudier tout le week-end pour préparer un examen partiel

2) (iets) oefenen op je muziekinstrument - travailler
Ik moet nog heel hard studeren op deze sonate. - Je dois encore travailler beaucoup cette sonate.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
studeren (ww.) étudier (ww.) ; faire des études (ww.)
het studeren action d'étudier (m) ; études (mv.)
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek

Voorbeeldzinnen met `studeren`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: bekwamen
NL: blokken
NL: leren
NL: oefenen
NL: peinzen
NL: studeer

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: op iets studeren FR: étudier qc
NL: op de piano studeren FR: travailler son piano, travailler un morceau
NL: voor priester studeren FR: étudier pour être prêtre

Download de Android App
Download de IOS App