Vertaal
Naar andere talen: • kind > DEkind > ENkind > ES
Definities op Encyclo.nl: kind (12x)
Vertalingen kind NL>FR

het kind

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [kɪnt]
Verbuigingen:  -eren (meerv.)

1) jong persoon die nog niet volwassen is - enfant (le/la ~)
Buiten spelen kinderen op straat. - Dehors, des enfants jouent dans la rue.
uitdrukking geen kind hebben aan
uitdrukking een groot kind
uitdrukking van kind af aan
uitdrukking Een kind kan de was doen.

2) zoon of dochter - enfant (le/la ~)
Zij is een kind van mijn broer. - Elle est une des enfants de mon frère.
ervoor kiezen om geen kinderen te krijgen - faire le choix de ne pas avoir d'enfants
uitdrukking enig kind
uitdrukking kind noch kraai hebben
uitdrukking kind aan huis zijn

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het kind petit (znw.) ; petite fille (v) ; le enfant ; nourrisson (m)
kind enfant
Bronnen: interglot; Europakinderhulp; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `kind`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: baby
NL: grom, grommetje
NL: klein kind
NL: klein meisje
NL: kleine jongen
NL: kleintje
NL: kleuter
NL: kroost
NL: nakomeling
NL: wicht

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: van kinderen FR: enfantin
NL: hij is het kind van de rekening FR: il est le dindon de la farce
NL: kind noch kraai hebben FR: n'avoir ni enfants, ni parents
NL: een kind krijgen FR: accoucher (d'un enfant)
NL: het kind bij zijn naam noemen FR: appeler un chat un chat
NL: rijk aan kinderen FR: prolifique
NL: van kindaf FR: dès l'enfance

Download de Android App
Download de IOS App