Vertaal
Naar andere talen: • geschrift > DEgeschrift > ENgeschrift > ES
Definities op Encyclo.nl: Geschrift (7x)
Vertalingen geschrift NL>FR
[xəˈsxrɪft]
[mv: geschriften]

1 geschreven tekst, die ook gedrukt kan zijn - écrit (le ~(m))

  `Het bezit van opruiende geschriften is strafbaar.`
  La détention d'écrits subversifs est punissable.

  valsheid in geschrifte
   (= onwettige verandering van een tekst of vervalsing van een document) - faux en écriture

  `De penningmeester is veroordeeld voor valsheid in geschrifte.`
  Le trésorier a été condamné pour faux en écriture.


© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het geschrift écriture (v) ; document (m) ; script (m) ; écrit (m) ; texte (m) ; manuscrit (m) ; document écrit (m)
geschrift écrit
Bronnen: Wikipedia; interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `geschrift`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: artikel
NL: document
NL: pennenvrucht
NL: schrift
NL: schriftuur
NL: script
NL: traktaat

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: valsheid in geschrifte FR: faux (le) en écritures

Download de Android App
Download de IOS App