Vertaal
Naar andere talen: • zwak > DEzwak > ESzwak > FR
Definities op Encyclo.nl: Zwak (12x)
Vertalingen zwak NL>EN

I het zwak

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [zwɑk]

deel van de uitdrukking:
uitdrukking een zwak hebben voor


II zwak

bijv.naamw.
Uitspraak:  [zwɑk]

met weinig kracht - weak, feeble, frail
een zwakke tegenstander - a weak opponent
een zwak signaal opvangen - receive a weak signal

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
zwak poor ; inferior ; weak ; dizy ; tender ; fragile ; delicate ; frail ; mediocre ; feeble ; not bad ; not very good ; vulnerable ; faint ; pale ; sick ; wan ; ragged ; rickety ; wobbly ; ramshackle ; wonky ; nerveless ; puny ; hokey ; light ; lightly ; weakly ; fade ; hypostheniant ; hyposthenic ; weak
Bronnen: interglot; Trueterm; Wikipedia; Wakefield genealogy pages; MWB; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `zwak`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanvechtbaar
NL: arm
NL: bleekjes
NL: breekbaar
NL: broos
NL: delicaat
NL: fijn
NL: fijngevoelig
NL: flauw
NL: flauwtjes

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `wobbly` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `wobbler / wobbly`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: het zwakke geslacht EN: the weaker sex
NL: zijn zwakke punt (zijde) EN: his weak point (side)
NL: in 'n zwak ogenblik EN: in a weak moment
NL: zwak in (voor) Frans EN: weak in French
NL: een zwak hebben voor EN: have a weakness for
NL: Iemand in zijn zwak tasten EN: get on a person's weak side

Download de Android App
Download de IOS App