Vertaal
Naar andere talen: • verplichting > DEverplichting > ESverplichting > FR
Definities op Encyclo.nl: verplichting (4x)
Vertalingen verplichting NL>EN

de verplichting

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [vərˈplɪchtɪŋ]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

wat je moet doen - commitment, obligation
contractuele verplichtingen - contract obligations
je verplichtingen nakomen - catch up with one's obligations
verplichtingen elders hebben - have commitments elsewhere / have other commitments

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de verplichting (v) the commitment ; the obligation ; the undertaking
verplichting undertaking ; duty ; commit ; commitment ; engagement ; debt
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages; Vlietstra; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `verplichting`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: gebondenheid
NL: last
NL: onderwerping
NL: onderworpenheid
NL: plicht
NL: schuld
NL: verbintenis

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een verplichting aangaan EN: commit o.s., undertake to
NL: zijn verplichtingen nakomen EN: meet one's obligations (geldelijk ook: liabilities)
NL: ik wil geen verplichting aan hem hebben EN: I want to be under no obligations to him
NL: zonder enige verplichting EN: without any obligation

Download de Android App
Download de IOS App