Vertaal
Naar andere talen: • verlof > DEverlof > ESverlof > FR
Definities op Encyclo.nl: verlof (14x)
Vertalingen verlof NL>EN

het verlof

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [vərˈlɔf]
Verbuigingen:  -loven (meerv.)

1) toestemming - leave, permission
verlof krijgen om eerder naar huis te gaan - to get leave to go home early

2) vrije dagen - leave
onbetaald verlof - unpaid leave
zwangerschapsverlof - pregnancy leave
ouderschapsverlof - maternity/paternity leave

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het verlofthe leave ; the vacation ; the sabbatical ; the day off ; the furlough ; the study leave ; the floating day ; the permission
verlof pass ; leave ; permission ; permit
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `verlof`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: permissie
NL: snipperdag
NL: vakantie
NL: verlofjaar
NL: verloftijd

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `holiday`
In US-Engels gebruikt men `vacation`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: met verlof EN: on leave
NL: met groot verlof EN: on long furlough
NL: met klein verlof EN: on short leave
NL: verlof om aan wal te gaan EN: shore leave
NL: met uw verlof EN: by your leave
NL: verlof aanvragen EN: apply for leave
NL: Iemand verlof geven iets te doen EN: give a person permission to do s.th.
NL: verlof krijgen om EN: obtain permission to
NL: alle verloven zijn ingetrokken EN: all leave has been cancelled

Download de Android App
Download de IOS App