Vertaal
Naar andere talen: • uitvoeren > DEuitvoeren > ESuitvoeren > FR
Definities op Encyclo.nl: uitvoeren (7x)
Vertalingen uitvoeren NL>EN

uitvoeren

werkw.
Uitspraak:  [ˈœytfurə(n)]
Verbuigingen:  voerde uit (verl.tijd ) heeft uitgevoerd (volt.deelw.)

1) (handelswaar) naar het buitenland verkopen - export

2) doen of maken op een van te voren bepaalde manier - carry out, execute, perform
een in rood leer uitgevoerd exemplaar - a sample done in red leather
een taxatie laten uitvoeren - have an assessment carried out

3) aan een publiek laten zien of horen - perform, show, deliver
een concert uitvoeren - perform at a concert

4) bezig zijn - do, be busy with
Kleine deugniet, wat voer jij daar uit? - You, little rascal, what are you doing there?
uitdrukking geen klap uitvoeren

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
uitvoeren (ww.)to complete ; to run ; to execute ; to fill ; to output ; to accomplish ; to act ; to do ; to export ; to perform ; to carry out ; to lead out
het uitvoerenthe implementation ; the execution
uitvoeren storage input ; carrying out ; output ; output process ; to execute ; equip ; achieve ; make ; play ; keep ; observe ; present ; produce ; follow out
Bronnen: Vlietstra; KDE opensourcesoftware; kde.nl/node/386; interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `uitvoeren`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: doen
NL: effectueren
NL: executie
NL: exporteren
NL: handelen
NL: implementeren
NL: in de praktijk brengen
NL: nakomen
NL: naleven
NL: opvoeren

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: compleat
US-spelling: complete
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: wat heb jij uitgevoerd? EN: what have you been up to?
NL: hij heeft de hele dag niets uitgevoerd EN: he has done nothing all day
NL: wat heb je uitgevoerd met het geld? EN: what have you done with the money?
NL: niets uitvoeren EN: do nothing
NL: een goed uitgevoerd boek EN: a well-produced volume
NL: de uitvoerende macht EN: the executive (power)

Download de Android App
Download de IOS App