Vertaal
Naar andere talen: • uitgeven > DEuitgeven > ESuitgeven > FR
Definities op Encyclo.nl: uitgeven (8x)
Vertalingen uitgeven NL>EN

uitgeven

werkw.
Uitspraak:  [ˈœytxevə(n)]
Verbuigingen:  gaf uit (verl.tijd ) heeft uitgegeven (volt.deelw.)

1) geld besteden - spend, pay
veel uitgeven aan kleren - spend a lot of money on clothing

2) boeken of tijdschriften drukken en verkopen - publish
woordenboeken uitgeven - publish dictionaries

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
uitgeven (ww.)to give out ; to dispense ; to expend ; to ship ; to edit ; to dispatch ; to release ; to start ; to launch ; to spend ; to pay ; to publish ; to issue
het uitgeventhe publication ; the publishing
uitgeven publish ; publishing ; pay out ; issue
Bronnen: Wikipedia; KDE opensourcesoftware; interglot; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `uitgeven`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: besteden
NL: bewerken
NL: drukken
NL: lanceren
NL: laten doorgaan
NL: op de markt brengen
NL: publiceren
NL: spenderen
NL: uitbrengen
NL: uitdelen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: despatch
US-spelling: dispatch
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zich uitgeven voor EN: pass o.s. off as EN: pose as

Download de Android App
Download de IOS App