Vertaal
Naar andere talen: • tekst > DEtekst > EStekst > FR
Definities op Encyclo.nl: tekst (11x)
Vertalingen tekst NL>EN

de tekst

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [tɛkst]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

woorden en zinnen die samen een geheel vormen - text, lines, lyrics, script
een tekst schrijven - write a text
een Bijbeltekst - a scriptural passage
uitdrukking je tekst kwijt zijn
uitdrukking tekst en uitleg geven

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
de tekst (m) the documented ; the script ; the text ; the wording
tekst caption ; letter-press ; context ; act ; texel ; script ; lyric ; text
Bronnen: mwb; interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `tekst`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: geschrevene
NL: kopij
NL: libretto
NL: manuscript
NL: passage
NL: schriftuur

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: tekst en uitleg geven EN: give chapter and verse

Download de Android App
Download de IOS App