Vertaal
Naar andere talen: • starten > DEstarten > ESstarten > FR
Definities op Encyclo.nl: starten (7x)
Vertalingen starten NL>EN

starten

werkw.
Uitspraak:  [ˈstɑrtə(n)]
Verbuigingen:  startte (verl.tijd )

1) beginnen, of (iets) beginnen - start, begin, commence
Verbuigingen:  is, heeft gestart (volt.deelw.)
Ik ben gestart met het onderzoek. - I have commenced with research.
een bedrijf starten - start a business

2) (van een motor) gaan functioneren, of (een motor) op gang brengen - start, jumpstart, get going
Verbuigingen:  is, heeft gestart (volt.deelw.)
De auto wil niet starten. - The car won't start.
Ik heb de motor al gestart. - I've started the engine already.

3) een wedstrijd beginnen - start, take off, depart
Verbuigingen:  is gestart (volt.deelw.)
De zeiljachten starten over een uur. - The yachts depart in one hour.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
starten (ww.)to put on ; to trigger ; to begin ; to start ; to set up ; to commence ; to undertake ; to take off ; to take on ; to strike up ; to start to ; to set in motion ; to open ; to herald ; to ring in ; to bring up ; to broach ; to put forward ; to cut into ; to broach a subject ; to put on table ; to light ; to connect ; to turn on ; to switch on ; to initiate
starten kick-off ; starting ; start off ; to go ahead ; to boot
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `starten`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aandoen
NL: aankaarten
NL: aanknopen
NL: aanmaken
NL: aansnijden
NL: aanvangen
NL: aanzetten
NL: beginnen
NL: entameren
NL: gesprek aanknopen

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: kick-off
US-spelling: kickoff


Download de Android App
Download de IOS App