Vertaal
Naar andere talen: • product > DEproduct > ESproduct > FR
Definities op Encyclo.nl: Product (24x)
Vertalingen product NL>EN

het product

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [proˈdʏkt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) iets dat gemaakt of ontstaan is - product, work, creation
eindproduct - end product
natuurproducten - natural products
afvalproduct - waste products
Dit product is speciaal ontwikkeld voor de actieve oudere. - This product is developed especially for people of age who want to stay active.

2) resultaat van vermenigvuldigen wiskunde - result, derivative, offshoot
Het product van drie en vier is twaalf. - The result of multiplying three by four is twelve.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
product (ww.)to gain
het productthe creation ; the product ; the return
product commodity ; growth ; deliverable ; item ; good ; crop ; grade ; product
Bronnen: interglot; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; KNNV; MWB

Voorbeeldzinnen met `product`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: artikel
NL: creatuur
NL: fabrikaat
NL: maaksel
NL: oogst
NL: opbrengst
NL: rendement
NL: uitkomst
NL: voortbrengsel

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `Return` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `Return`
In US-Engels gebruikt men `round-trip ticket`


Download de Android App
Download de IOS App