Vertaal
Naar andere talen: • handhaven > DEhandhaven > EShandhaven > FR
Definities op Encyclo.nl: handhaven (10x)
Vertalingen handhaven NL>EN

I handhaven

werkw.
Uitspraak:  [ˈhɑnthavə(n)]
Verbuigingen:  handhaafde (verl.tijd ) heeft gehandhaafd (volt.deelw.)

zorgen dat iets blijft zoals het is - maintain, uphold, keep up
de orde handhaven - maintain order


II zich handhaven

reflexief werkw.
Uitspraak:  [ˈhɑnthavə(n)]
Verbuigingen:  handhaafde zich (verl.tijd ) heeft zich gehandhaafd (volt.deelw.)

niet verdwijnen of kapotgaan - maintain, continue, keep on
Ondanks alle maatregelen om ze te verdrijven, handhaven de meeuwen zich in deze buurt. - Despite all the measures to drive them away, the sea-gulls keep on coming to this neighborhood.
Die jongeren moeten zich handhaven in een achterstandswijk. - These blokes have to stand their ground in the projects.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
handhaven (ww.)to maintain ; to hold ; to preserve ; to uphold ; to stand by ; to hang on ; to stand firm ; to persevere
handhaven enforce ; seal-in
Bronnen: interglot; MWB; SWOV onderzoek veiliger verkeer; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `handhaven`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aanhouden
NL: behouden
NL: blijven
NL: overleven
NL: zich redden

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: zich handhaven EN: maintain o.s.
NL: Iemand in zijn ambt handhaven EN: continue a person in office

Download de Android App
Download de IOS App