Vertaal
Naar andere talen: • gat > DEgat > ESgat > FR
Definities op Encyclo.nl: gat (13x)
Vertalingen gat NL>EN

het gat

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [xɑt]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) opening of holte - breach, gap, hole
een gat graven - dig a hole
een gat boren - drill a hole
een gat vullen/dichten - fill/close a hole
uitdrukking een gat in de lucht springen
uitdrukking er geen gat in zien
uitdrukking het ene gat met het andere vullen
uitdrukking een gat in je hand hebben
uitdrukking niet voor één gat te vangen zijn
uitdrukking iets in de gaten hebben
uitdrukking in een zwart gat vallen
uitdrukking een gat in de dag slapen
uitdrukking een gat in de markt
uitdrukking Daar is het gat van de deur!

2) billen - bottom
op je gat vallen - fall on your butt
uitdrukking het bedrijf ligt op zijn gat

3) heel klein, onbelangrijk dorp - small village, hole, boondocks
in een gat wonen - live in a hole

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
gat (ww.)to leak
het gatthe interstice ; the bum ; the hamlet ; the arse ; the saving ; the breach ; the opening ; the hole ; the anus ; the leakage ; the gash
GAT (Afkorting) GAT (Afkorting)
gat bolt hole ; screw hole ; core ; cored hole ; hole ; vacancy ; gap ; conductor gap ; arsehole ; puncture ; lifting hole ; slot ; aperture ; cave ; cavity ; backside ; rump ; opening ; defect electron ; positive hole ; dovetail
Bronnen: interglot; MWB; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `gat`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aars
NL: achterwerk
NL: anus
NL: barst
NL: bres
NL: buurtschap
NL: dorp
NL: gaatje
NL: gehucht
NL: groef

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: arsehole
US-spelling: asshole
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: een saai gat EN: a dull hole
NL: een gat eten in EN: walk into
NL: een gat in de dag slapen EN: sleep far into the day
NL: een gat in zijn hoofd vallen EN: break one's head
NL: Iemand een schop onder zijn gat geven EN: kick a person in the pants
NL: Iemand 't gat van de deur wijzen EN: show a person the door
NL: ik zie er geen gat in EN: I don't see my way out of it
NL: hij is voor één gat niet te vangen EN: he is a slippery customer
NL: iets in de gaten krijgen EN: get wind of s.th., spot s.th.
NL: ik heb hem in de gaten EN: I've got his measure
NL: houd hem in de gaten! EN: watch out for him!
NL: in de gaten lopen EN: attract notice

Download de Android App
Download de IOS App