Vertaal
Naar andere talen: • doel > DEdoel > ESdoel > FR
Definities op Encyclo.nl: Doel (15x)
Vertalingen doel NL>EN

het doel

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [dul]
Verbuigingen:  -en (meerv.)

1) iets dat je probeert te realiseren - goal, objective, target
Ik stel me ten doel volgend jaar mijn examen te halen. - I set my goals on getting a diploma next year.
je doel bereiken - reach your goal
reisdoel - trip destination
uitdrukking zijn doel voorbijschieten

2) plaats waar de bal moet komen in een balspel sport - goal, gate
De voetballer schiet de bal in het doel. - The football player shoots the ball in the gate.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
doel (ww.)to strive for ; to drift ; to scheme
het doelthe aiming at ; the destination ; the effort ; the final destination ; the objective ; the ultimate goal ; the terminus ; the exertion ; the aim ; the goal ; the purpose ; the target ; the intention ; the meaning
doel target ; object ; goal state ; goal ; plan
Bronnen: interglot; Vlietstra; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `doel`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aansturen op
NL: ambitie
NL: aspiratie
NL: azen
NL: bedoeling
NL: beogen
NL: bestemming
NL: doeleinde
NL: doelwit
NL: einddoel

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: goal
US-spelling: jail
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: het doel heiligt de middelen EN: the end justifies the means
NL: het is voor een goed doel EN: it's for a good cause EN: een doel beogen (najagen), pursue an object (end)
NL: zijn doel bereiken EN: attain one's end
NL: het doeltreffen EN: hit the mark
NL: het doel voorbijstreven EN: overshoot the mark
NL: met (tot) dat doel EN: for that purpose
NL: recht op het doel afgaan EN: go (come) straight to the point
NL: zich ten doel stellen te... EN: set out to, make it one's object to...

Download de Android App
Download de IOS App