Vertaal
Naar andere talen: • deel > DEdeel > ESdeel > FR
Definities op Encyclo.nl: deel (16x)
Vertalingen deel NL>EN

het deel

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [del]
Verbuigingen:  delen (meerv.)

1) elk van de onderdelen van een geheel - part, portion, section
een muziekstuk met vier delen - composition in five parts
Dat boek verschijnt in twee delen. - That book comes out in two parts.
Een deel van het leger ging op de vlucht. - A part of the army started to withdraw back.
uitdrukking deel uitmaken van
uitdrukking ten dele

2) deel van de uitdrukking:
uitdrukking iemand ten deel vallen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het deelthe volume ; the portion ; the part ; the share
de deelthe heritage ; the threshing-floor ; the yard ; the piece
deel member ; cone ; portion of a piece ; deal ; plank ; flitch ; vol. (Afkorting) ; volumes (Afkorting) ; volume ; beam ; part ; part of a volume ; cut ; tile ; element ; fragment ; item ; particle
Bronnen: Wakefield genealogy pages; Vlietstra; interglot; TU-Delft-Hydraulic-Engineering-Glossary; Autowoordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `deel`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: aandeel
NL: band
NL: basisbestanddeel
NL: bestanddeel
NL: boekdeel
NL: component
NL: dorsvloer
NL: element
NL: erfdeel
NL: erfenis

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; In het UK-Engels en het US-Engels worden verschillende woorden gebruikt.
In UK-Engels gebruikt men `parting (in hair)`
In US-Engels gebruikt men `part`
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: ik wil er geen deel aan hebben EN: I will be no party to it
NL: deel uitmaken van EN: form part of
NL: Iemand ten deel vallen EN: fall to a person's share
NL: de eer die mij ten deel valt EN: the honour conferred upon me
NL: ten dele, voor een deel EN: partly
NL: voor 't grootste deel EN: for the greater (most) part

Download de Android App
Download de IOS App