Vertaal
Naar andere talen: • bepalen > DEbepalen > ESbepalen > FR
Definities op Encyclo.nl: bepalen (9x)
Vertalingen bepalen NL>EN

bepalen

werkw.
Uitspraak:  [bəˈpalə(n)]
Verbuigingen:  bepaalde (verl.tijd ) heeft bepaald (volt.deelw.)

vaststellen, nauwkeurig aangeven - determine, stipulate
de exacte afstand bepalen - determine the exact distance
Dat is bepaald door de wet. - That is determined by the law.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
bepalen (ww.)to determine ; to establish ; to identify ; to assess ; to estimate ; to calculate ; to define ; to outline ; to ordering ; to fix ; to stipulate
het bepalenthe prescribe ; the requiring ; the declaring ; the dictating ; the decreeing
bepalen attach ; fasten ; affix ; make fast ; secure ; qualify
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `bepalen`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: afwegen
NL: bedingen
NL: beïnvloeden
NL: beschikken
NL: bevestigen
NL: constateren
NL: definiëren
NL: determineren
NL: fixeren
NL: inschatten

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: de wet bepaalt EN: the law provides
NL: zijn gedachten bepalen op iets EN: fix one's thoughts on s.th.
NL: zich bepalen tot EN: restrict o.s. to
NL: de schade bepaalt zich hoofdzakelijk tot... EN: the damage is mainly restricted (confined) to

Download de Android App
Download de IOS App