Vertaal
Naar andere talen: • aansluiten > DEaansluiten > ESaansluiten > FR
Definities op Encyclo.nl: Aansluiten (8x)
Vertalingen aansluiten NL>EN

aansluiten

werkw.
Uitspraak:  [ˈanslœytə(n)]
Verbuigingen:  sloot aan (verl.tijd ) heeft aangesloten (volt.deelw.)

1) dicht achter elkaar komen of gaan staan - follow one another, stand/go in a row, close up
De volgende stoptrein sluit goed aan op deze sneltrein. - There is a good train connection here between the intercity and the next local train..

2) (iets) verbinden met een systeem waardoor het werkt - tune up, fix, connect
een verwarmingsketel aansluiten op de waterleiding - connect the boiler to the plumbing system
een computer aansluiten op een netwerk - install a network

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
aansluiten (ww.)to close up ; to hook up ; to add ; to include ; to join ; to unite ; to join up ; to connect ; to abut ; to install ; to branch ; to fit
aansluiten attach ; congruity ; to butt ; connect up ; plug in ; associate ; come together ; pool ; correspond ; bind ; tie ; tie up ; to connect ; to wire
Bronnen: Trueterm; interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `aansluiten`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: bijvallen
NL: bijvoegen
NL: instemmen
NL: passen
NL: verbinden

Alternatieve spelling of gebruik
Let op de verschillende spellingsvarianten in UK- en US-Engels:
UK-spelling: instal
US-spelling: install
Uitdrukkingen en gezegdes
NL: verkeerd aangesloten! EN: wrong number!
NL: zich aansluiten bij EN: join (a party), join in (with a person in...), agree with

Download de Android App
Download de IOS App