Vertaal
Naar andere talen: • milieu > ENmilieu > ESmilieu > FR
Definities op Encyclo.nl: Milieu (29x)
Vertalingen milieu NL>DE

het milieu

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [mɪl'jø]
Verbuigingen:  milieus (meerv.)

(natuurlijke) omgeving waarin we leven - Umgebung (die ~), Umwelt (die ~)
milieuvervuiling - Umweltverschmutzung
Loodvrije benzine is beter voor het milieu. - Bleifreies Benzin ist umweltschonender.
opgroeien in een keurig milieu - in einer anständigen Umgebung aufwachsen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
het milieudie Umwelt ; der Lebensbereich ; das Milieu
milieu Medium ; Milieu ; Ökologie ; FTE-Maßnahmen ; Umwelt
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `milieu`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: ambiance
NL: biotoop
NL: leefmilieu
NL: leefomgeving
NL: medium
NL: natuur
NL: omgeving

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: bekrompen milieu DE: beschränkte Verhältnisse (Mz)

Download de Android App
Download de IOS App