Vertaal
Naar andere talen: • heel > ENheel > ESheel > FR
Definities op Encyclo.nl: Heel (12x)
Vertalingen heel NL>DE

I heel

bijv.naamw.
Uitspraak:  [hel]

1) niet beschadigd of kapot - ganz , unbeschädigt , heil
Ik ben gevallen, maar mijn broek is nog heel. - Ich bin gefallen, aber meine Hose ist noch ganz.

2) volledig - ganz
Ik werk hele dagen. - Ich arbeite ganztags.

3) omvangrijk - ziemlich , umfangreich
Die grote kasten verplaatsen, dat is een hele klus. - Die großen Schränke zu verstellen ist eine ziemliche Arbeit.


II heel

bijwoord
Uitspraak:  [hel]

in hoge mate - sehr , ziemlich
heel ver weg wonen - ziemlich weit weg wohnen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
heel sehr ; ganz ; gesamt ; ganz ; heil ; total ; vollständig ; komplett ; intakt ; vollkommen ; gänzlich ; fehlerfrei ; unbeschädigt ; ganz und gar ; ganz
Bronnen: Wiktionary; interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `heel`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
NL: belangrijk
NL: compleet
NL: erg
NL: gaaf
NL: geweldig
NL: godganselijk
NL: groot
NL: intact
NL: volkomen
NL: volstrekt

Uitdrukkingen en gezegdes
NL: heel zijn leven DE: sein ganzes Leben
NL: heel iets anders DE: etwas ganz andres
NL: (het vaasje was nog) heel DE: ganz, heil
NL: heel mooi DE: sehr, ganz schön
NL: (dat is) al heel lelijk DE: ja recht häßlich
NL: heel (veel) DE: sehr, recht
NL: heel wat DE: ziemlich viel
NL: heel wat anders DE: ganz etwas andres
NL: heel wat beter DE: (sehr), viel besser
NL: (we hebben daar) heel wat (gezien) DE: manches
NL: men denkt dat het heel wat (bijzonders) is DE: man meint es wäre etwas ganz Besonderes
NL: (het heeft) heel wat (gekost) DE: nicht wenig Mühe
NL: heel niet DE: gar nicht
NL: half en heel (slaan) DE: (van klok) halb und voll

Download de Android App
Download de IOS App