Vertaal
Naar andere talen: • tarif > DEtarif > ENtarif > ES
Definities in het Frans: tarif (7x)
Definities in het Nederlands: Tarif (1x)
Vertalingen tarif FR>NL
[taʀif]

1 prix - tarief - prijs

  'payer ··· plein tarif'
  voor iets het volle pond betalen

  'bénéficier du tarif réduit'
  korting krijgen

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
tarif (m) het veergeld ; het veerloon ; vervoersprijs ; de offerte ; de prijsopgave ; het tarief
le tarif prijs ; prijstabel
tarif tarief ; prijsschaal ; tariefstructuur
Bronnen: Wikipedia; interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `tarif`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: châtiment
FR: prix
FR: sanction
FR: taxe
FR: indication des prix

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: tarif mobile NL: glijdend tarief

Download de Android App
Download de IOS App