Vertaal
Naar andere talen: • sommaire > DEsommaire > ENsommaire > ES
Definities in het Nederlands: Sommaire (1x)
Vertalingen sommaire FR>NL
[sɔmɛʀ]

1 qui est fait rapidement - snel

  'faire une description sommaire'
  een snelle beschrijving geven


2 réduit au minimum - beknopt

  'un mobilier sommaire'
  een eenvoudig meubilair
[sɔmɛʀ]


1 liste des chapitres d'un livre - (beknopte) inhoudsopgave
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
sommaire (znw.)de plattegrond (m) ; het grondplan ; de stadskaart ; de situatieschets ; de situatietekening (v)
le sommaire inhoud
sommaire kort ; bondig ; minimaal ; summier ; raak ; kernachtig ; samengevat ; zeer klein ; minuscuul ; primitief ; laagstaand ; korte inhoud ; inhoudsopgave ; inhoudsformule ; indexbladzijde ; beknopt ; summier ; plichtmatig ; machinaal
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; Antiquarian Dictionary; Wikipedia

Voorbeeldzinnen met `sommaire`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: au minimumDownload de Android App
Download de IOS App