Vertaal
Naar andere talen: • photocoupleur > DEphotocoupleur > ENphotocoupleur > ES
Definities in het Frans: photocoupleur (1x)
Vertalingen photocoupleur FR>NL
photocoupleur optische koppelaar ; opto-elektrische isolator
Bron: Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `photocoupleur`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App