Vertaal
Naar andere talen: • pays > DEpays > ENpays > ES
Definities in het Frans: Pays (3x)
Vertalingen pays FR>NL
[pei]

1 nation, État - land

  'des pays en guerre'
  landen in (staat van) oorlog


2 région - streek

  'le pays de son enfance'
  de streek van zijn kinderjaren

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
pays (m) het landen ; het land
le pays lidstaat
pays veldgebied ; land ; dromenland
Bronnen: interglot; Wikipedia; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `pays`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: compatriote
FR: compatriotes
FR: concitoyen
FR: concitoyens
FR: contrée
FR: contrées
FR: endroit
FR: endroits
FR: état
FR: états

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: les gens du pays NL: de mensen uit de streek
FR: pays perdu NL: afgelegen streek
FR: voir du pays NL: reizen
FR: mal du pays NL: heimwee

Download de Android App
Download de IOS App