Vertaal
Naar andere talen: • multiplier > DEmultiplier > ENmultiplier > ES
Definities in het Frans: multiplier (1x)
Definities in het Nederlands: multiplier (10x)
Vertalingen multiplier FR>NL
[myltiplije]

1 faire une multiplication - vermenigvuldigen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
multiplier (ww.) aangroeien (ww.) ; zich vermeerderen (ww.) ; vermenigvuldigen (ww.) ; verveelvoudigen (ww.) ; dupliceren (ww.) ; multipliceren (ww.)
multiplier gespikkeld
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `multiplier`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: augmenterDownload de Android App
Download de IOS App