Vertaal
Naar andere talen: • intelligence > DEintelligence > ENintelligence > ES
Definities in het Frans: intelligence (1x)
Vertalingen intelligence FR>NL
[ɛ̃teliʒɑ̃s]

1 capacité à comprendre, à réfléchir - intelligentie

  'faire preuve d'intelligence'
  blijk geven van intelligentie
[ɛ̃teliʒɑ̃s]

1 capacité à comprendre, à réfléchir - intelligentie

  'faire preuve d'intelligence'
  blijk geven van intelligentie

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
intelligence (v) de idee (v) ; het inzicht ; de geest (m) ; het verstand ; de hersens ; het brein ; de denkvermogen ; het vernuft ; de verschijning (v) ; het spook ; de schim ; de geestverschijning (v) ; de spookverschijning (v) ; de intelligentie (v) ; de genie (v) ; het intellect ; de brille (m) ; de rede ; verstandelijk vermogen (znw.) ; het geestvermogen ; de stemming (v) ; de gemoedstoestand (m) ; de slimheid (v) ; de schranderheid (v) ; de pienterheid (v) ; het begripsvermogen ; het bevattingsvermogen ; de genialiteit (v) ; vindingrijk vernuft (znw.) ; de slimmigheid (v) ; de spitsvondigheid (v) ; de gewiekstheid (v) ; de gevatheid (v) ; bijdehandheid (znw.) ; de snedigheid (v) ; adremheid (znw.) ; uitgeslapenheid (znw.) ; goochemheid (znw.) ; de scherpte (v) ; de scherpzinnigheid (v) ; de scherpheid (v) ; de spitsheid (v) ; de vlugheid (v)
intelligence intelligentie
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `intelligence`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: cerveau
FR: connaissance
FR: conscience
FR: entendement
FR: génie
FR: imagination
FR: pensée
FR: raison
FR: réflexion
FR: ruséDownload de Android App
Download de IOS App