Vertaal
Naar andere talen: • extension > DEextension > ENextension > ES
Definities in het Frans: extension (5x)
Definities in het Nederlands: Extension (1x)
Vertalingen extension FR>NL
[ɛkstɑ̃sjɔ̃]

1 action d'allonger - strekken

  'l'extension d'un muscle'
  het strekken van een spier


2 fait de devenir plus important - uitbreiding

  'l'extension d'une épidémie'
  de uitbreiding van een epidemie

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
extension (v) de uitbreiding (v) ; de aanvulling (v) ; de groei (m) ; de toename (m) ; de vergroting (v) ; de expansie (v) ; de uitzetting (v) ; het uitzetten ; wijd worden (znw.) ; het groter worden (znw.) ; aanvoeging (znw.) ; de doortrekking (v) ; de uitrekking (v) ; uitstrekking (znw.)
la extensionde extensie
extension uitbreiding ; aanvulling ; extensie ; expansie ; verlengstuk ; begripsomvang ; koud-rekken ; extensio ; vermeerdering
Bronnen: interglot; ICT-Woordenboek; Download IATE, European Union, 2017.; training.bova

Voorbeeldzinnen met `extension`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: prolongation

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: prendre d l'extension NL: zich uitbreiden
FR: par extension NL: in ruimer betekenis

Download de Android App
Download de IOS App