Vertaal
Naar andere talen: • embrayer > DEembrayer > ENembrayer > ES
Definities in het Frans: embrayer (1x)
Vertalingen embrayer FR>NL
[ɑ̃bʀeje]

1 appuyer sur la pédale d'embrayage - de koppeling intrappen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
embrayer (ww.) aanhaken (ww.) ; aankoppelen (ww.) ; vasthaken (ww.) ; vastkoppelen (ww.)
embrayer embrayeren ; koppelen
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `embrayer`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: connecterDownload de Android App
Download de IOS App