Vertaal
Naar andere talen: • decouler > DEdecouler > ENdecouler > ES
Vertalingen decouler FR>NL
découler (ww.) erop volgen (ww.) ; daarop volgen (ww.)
découler voortvloeien
Bronnen: Wikipedia; ICT-Woordenboek


Voorbeeldzinnen met `decouler`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: dériver
FR: procéder
FR: provenir
FR: résulter

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: la sueur découle de son front NL: het zweet stroomt hem van het voorhoofd

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App