Vertaal
Naar andere talen: • annoncer > DEannoncer > ENannoncer > ES
Definities in het Frans: annoncer (2x)
Vertalingen annoncer FR>NL
[anɔ̃se]

1 dire, faire savoir - aankondigen

  'annoncer son mariage'
  zijn huwelijk aankondigen


2 avertir de ··· - een voorteken zijn van

  'Les nuages annoncent la pluie.'
  Wolken zijn een voorteken van regen.

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
annoncer (ww.) declareren (ww.) ; verkonden (ww.) ; aandienen (ww.) ; uitbrengen (ww.) ; publiceren (ww.) ; openbaren (ww.) ; melden (ww.) ; informeren (ww.) ; meedelen (ww.) ; berichten (ww.) ; rapporteren (ww.) ; verslag uitbrengen (ww.) ; waarschuwen (ww.) ; op de hoogte brengen (ww.) ; verwittigen (ww.) ; inlichten (ww.) ; tippen (ww.) ; van iets in kennis stellen (ww.) ; verkondigen (ww.) ; mening kenbaar maken (ww.) ; iets melden (ww.) ; aankondigen (ww.) ; annonceren (ww.) ; afkondigen (ww.) ; verordenen (ww.) ; decreteren (ww.) ; ordonneren (ww.) ; verordineren (ww.) ; bekend maken (ww.) ; bekendmaken (ww.) ; aflezen (ww.) ; openbaar maken (ww.) ; afroepen (ww.) ; oplezen (ww.) ; omroepen (ww.) ; nieuwsberichten omroepen (ww.) ; zich voordoen (ww.) ; zich aandienen (ww.) ; in aantocht zijn (ww.) ; iets aankondigen (ww.) ; adverteren (ww.) ; per advertentie aankondigen (ww.) ; per advertentie aanbieden (ww.) ; namen afroepen (ww.) ; uitbazuinen (ww.)
annoncer vertellen ; brengen ; inluiden ; aanmelden ; schrijven ; zeggen ; aankondigen ; adverteren
Bronnen: Wikipedia; interglot; ICT-Woordenboek; Trueterm; Download IATE, European Union, 2017.

Voorbeeldzinnen met `annoncer`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: apprendre
FR: augurer
FR: avertir
FR: aviser
FR: cacher
FR: communiquer
FR: indiquer
FR: informer
FR: manifester
FR: notifier

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: l'affaire s'annonce mal NL: de zaak laat zich slecht aanzien

Download de Android App
Download de IOS App