Vertaal
Naar andere talen: • VOULOIR > DEVOULOIR > ENVOULOIR > ES
Vertalingen VOULOIR FR>NL
[vulwaʀ]

1 avoir l'intention, le désir de - willen

  'Il veut rester.'
  Hij wil blijven.

  'Je veux qu'il parte.'
  Ik wil dat hij vertrekt.


2 chercher à obtenir ··· - willen (hebben)

  'Il voudra une explication.'
  Hij zal een verklaring willen (hebben).


3 désirer, demander ··· - willen

  'Je voudrais un verre d'eau.'
  Ik zou graag een glaasje water willen.


4   vouloir de ··· , de ···
accepter ··· , ··· - iemand, iets willen

  'Il ne veut pas de cet argent.'
  Hij wil dit geld niet.


5   vouloir dire
signifier - betekenen


6   vouloir bien
être d'accord - het ermee eens zijn

  'Il veut bien que nous venions.'
  Hij vindt het best dat wij komen.


7   sans le vouloir
sans volonté, sans intention - ongewild


8   en vouloir à ···
avoir de la rancune contre ··· - het iemand kwalijk nemen

  'Je lui en veux de m'avoir menti.'
  Ik neem het hem kwalijk dat hij tegen me gelogen heeft.


9   vouloir du bien/mal à ···
souhaiter que ··· de bien/mal arrive à ··· - het goed/slecht met iemand voorhebben

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
vouloir (ww.) willen (ww.) ; wensen (ww.)
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `VOULOIR`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
FR: aimer

Uitdrukkingen en gezegdes
FR: je veux bien NL: het is goed
FR: que voulez-vous? NL: wat zul je eraan doen?
FR: Dieu le veuille NL: God geve het
FR: veuillez me dire NL: gelieve, wees zo goed, heb de goedheid mij te zeggen
FR: vouloir c'est pouvoir NL: waar een wil is, is een weg
FR: vouloir dire NL: bedoelen
FR: en vouloir à  NL: boos zijn op, het gemunt hebben op, kwalijk nemen

Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Vertaalhulp`
Download de Android App
Download de IOS App