Vertaal
Naar andere talen: • without > DEwithout > ESwithout > FR
Vertalingen without EN>NL

1 in the absence of; not having: “They went without you”
zonder

2 not: “He drove away without saying goodbye”
zonder
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
without buiten ; zonder ; gespeend van ; ontbloot van ; verstoken van ; zonder te
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `without`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: exclusive
EN: in need
EN: lacking
EN: minus
EN: short

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: be without NL: zonder zitten
EN: we cannot do without him NL: we kunnen hem niet missen
EN: go without NL: het stellen zonder
EN: it goes without saying NL: het spreekt vanzelf

Download de Android App
Download de IOS App