Vertaal
Naar andere talen: • weakness > DEweakness > ESweakness > FR
Vertalingen weakness EN>NL
the weaknessde baisse (v) ; de prijsverlaging (v) ; de prijsdaling (v) ; de deflatie (v) ; de zwakte (v) ; de zwakheid (v) ; de zachtheid (v) ; de laksheid (v) ; de slapte (v) ; de slapheid (v) ; de krachteloosheid (v) ; de sulligheid (v) ; de weekheid (v) ; zwak punt (znw.) ; weekte (znw.) ; de flauwheid (v) ; zonder veel smaak (znw.)
weakness zwakte ; voorliefde
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; Trueterm

Voorbeeldzinnen met `weakness`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: delicateness
EN: encumbrance
EN: failing
EN: fear
EN: fearfulness
EN: feebleness
EN: fragility
EN: frailty
EN: hindrance
EN: impediment

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: have a weakness for NL: een zwak hebben voor

Download de Android App
Download de IOS App