Vertaal
Naar andere talen: • translate > DEtranslate > EStranslate > FR
Vertalingen translate EN>NL
to put (something said or written) into another language: “He translated the book from French into English.”
vertalen

trans'lation (Zelfstandig naamwoord)

1 the act of translating: “The translation of poetry is difficult.”
vertaling

2 a version of a book, something said etc, in another language: “He gave me an Italian translation of the Bible.”
vertaling

trans'lator (Zelfstandig naamwoord)

a person who translates.
vertaler
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to translate vertalen (ww.) ; overbrengen (ww.) ; vertolken (ww.) ; translateren (ww.) ; interpreteren (ww.) ; overzetten (ww.) ; verplaatsen (ww.)
Bronnen: interglot; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `translate`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: ingeminate
EN: interpret
EN: iterate
EN: reiterate
EN: render
EN: repeat
EN: restate
EN: retell
EN: transcribe

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: kindly translate NL: zeg me duidelijk
EN: translate from old to new NL: weer nieuw maken

Download de Android App
Download de IOS App