Vertaal
Naar andere talen: • say > DEsay > ESsay > FR
Vertalingen say EN>NL

1 to speak or utter: “What did you say?”
zeggen

2 to tell, state or declare: “She said how she had enjoyed meeting me”
zeggen

3 to repeat: “The child says her prayers every night.”
opzeggen

4 to guess or estimate: “I can't say when he'll return.”
zeggen
the right or opportunity to state one's opinion: “I haven't had my say yet”
zegje, zeggenschap

'saying (Zelfstandig naamwoord)

something often said, especially a proverb etc.
zegswijze

have

to be able/unable to explain one's actions etc: “Your work is very careless †“ what have you to say for yourself?”
in reserve houden

I wouldn't say no to

I would like: “I wouldn't say no to an ice-cream.”
ik zeg niet nee tegen

(let's) say

roughly; approximately; about: “You'll arrive there in, (let's) say, three hours.”
ongeveer

say the word

I'm ready to obey your wishes: “If you'd like to go with me, say the word.”
je hoeft het alleen maar te zeggen

that is to say

in other words; I mean: “He was here last Thursday, that's to say the 4th of June.”
dat wil zeggen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to say vertellen (ww.) ; zeggen (ww.) ; beschrijven (ww.) ; uiteenzetten (ww.) ; verhalen (ww.) ; mededelen (ww.) ; inspraak (ww.) ; medezeggenschap (ww.) ; zeg ; luiden (ww.) ; opzeggen (ww.)
say opgeven ; hallo ; hee ; hee daar ; uitbrengen ; praten ; spreken
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Wikipedia; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `say`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: articulate
EN: chance
EN: enunciate
EN: influence
EN: opportunity
EN: participation
EN: read aloud
EN: read out
EN: right to be heard
EN: say aloud

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: I say NL: zeg
EN: well, I say NL: nou, nou
EN: says you NL: zo, wat u zegt
EN: what does the letter say? NL: wat staat er in de brief?
EN: it says in the paper NL: in de krant staat
EN: that's to say NL: dat wil zeggen NL: tenminste
EN: you don't say so! NL: dat meen je niet!
EN: what do you say to... NL: wat zou je ervan zeggen als we eens...
EN: say one's prayers NL: bidden
EN: say grace NL: bidden na tafel
EN: it says much for NL: pleit ten zeerste voor
EN: say on! NL: zeg op!
EN: say over NL: opzeggen
EN: say when NL: zeg maar tot hoe ver
EN: when all is said and done NL: al met al

Download de Android App
Download de IOS App