Vertaal
Vertalingen representative EN>NL
the representativede vertegenwoordiger (m) ; de plaatsvervanger (m) ; de representant (m) ; de verkoper (m) ; de handelsreiziger (m) ; de afgevaardigde ; de gemachtigde ; de lasthebber (m) ; de gedelegeerde ; de gedeputeerde ; de gecommitteerde ; de gezant (m) ; de afgezant (m) ; de woordvoerder (m) ; de zegsman (m) ; de volksvertegenwoordiger
representative commis-voyageur ; representatief ; verkoopagent ; vertegenwoordigend ; ontvangstbeambte ; toonaangevend ; zaakbezorger ; zaakwaarnemer ; mandataris ; gemachtigde ; gevolmachtigde ; plaatsvervangend lid ; vertegenwoordiger ; representatief ; vertrouwenspersoon
Bronnen: interglot; Engoi Woordenschatoefeningen; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `representative`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: agent
EN: ambassador
EN: courier
EN: demonstrating
EN: diplomat
EN: emblematic
EN: emissary
EN: envoy
EN: expressive
EN: figurative

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: House of Representatives NL: Huis van Afgevaardigden

Download de Android App
Download de IOS App