Vertaal
Naar andere talen: • report > DEreport > ESreport > FR
Vertalingen report EN>NL

1 a statement or description of what has been said, seen, done etc: “a child's school report”
rapport

2 rumour; general talk: “According to report, the manager is going to resign.”
gerucht

3 a loud noise, especially of a gun being fired.
knal

1 to give a statement or description of what has been said, seen, done etc: “A serious accident has just been reported”
rapporteren

2 to make a complaint about; to give information about the misbehaviour etc of: “The boy was reported to the headmaster for being rude to a teacher.”
rapporteren

3 to tell someone in authority about: “He reported the theft to the police.”
aangeven

4 to go (to a place or a person) and announce that one is there, ready for work etc: “The boys were ordered to report to the police-station every Saturday afternoon”
zich melden

re'porter (Zelfstandig naamwoord)

a person who writes articles and reports for a newspaper: “Reporters and photographers rushed to the scene of the fire.”
verslaggever

reported speech

indirect speech.
indirecte rede

report back

to come again and report (to someone); to send a report (to someone): “He was asked to study the matter in detail and report back to the committee.”
verslag uitbrengen
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to report weekblad (ww.) ; maandblad (ww.) ; tijdspiegel (ww.) ; verklaring (ww.) ; proces verbaal (ww.) ; klikken (ww.) ; verklappen (ww.) ; noot (ww.) ; aantekening (ww.) ; notitie (ww.) ; opschrijving (ww.) ; iets melden (ww.) ; rapportage (ww.) ; mededelingen (ww.) ; berichtgeving (ww.) ; doormelden (ww.) ; vertellen (ww.) ; zeggen (ww.) ; beschrijven (ww.) ; uiteenzetten (ww.) ; verhalen (ww.) ; mededelen (ww.) ; verhaal vertellen (ww.) ; overzicht (ww.) ; staat (ww.) ; lijst (ww.) ; opgave (ww.) ; opgaaf (ww.) ; staatje (ww.) ; lijst van gegevens (ww.) ; verslag (ww.) ; rapport (ww.) ; weergave (ww.) ; reportage (ww.) ; bericht (ww.) ; referaat (ww.) ; scriptie (ww.) ; opstel (ww.) ; melden (ww.) ; informeren (ww.) ; meedelen (ww.) ; berichten (ww.) ; rapporteren (ww.) ; verslag uitbrengen (ww.) ; uitspraak (ww.) ; melding (ww.) ; boodschap (ww.) ; vermelding (ww.) ; mededeling (ww.) ; bekendmaking (ww.) ; relaas (ww.) ; verwittiging (ww.) ; gewag (ww.) ; tijding (ww.) ; blad (ww.) ; tijdschrift (ww.) ; periodiek (ww.) ; magazine (ww.)
the reporthet verhaal
report inlichten ; verwittigen ; voorlichten ; voortzeggen ; aanbrengen ; overbrengen ; verslaan ; exposé ; kennisgeving ; mare ; verklaring ; vervoerverslag ; preadvies ; overzicht ; lezing ; spreekbeurt ; notulen of verslag ; meldt ; rapport ; verslag ; notulen ; proces-verbaal
Bronnen: interglot; MWB; Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `report`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: anecdote
EN: buzz
EN: chitchat
EN: document
EN: gossip
EN: papers
EN: story
EN: study
EN: tale
EN: tittle-tattle

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: it is reported NL: men zegt NL: report o.s.=report 2
EN: reported speech NL: indirecte rede
EN: report and accounts NL: jaarstukken, jaarverslag en jaarrekening
EN: by common report NL: naar algemeen gezegd wordt (werd)
EN: of common report NL: algemeen besproken
EN: of good report NL: met goede reputatie, goed bekend staand

Download de Android App
Download de IOS App