Vertaal
Naar andere talen: • rating > DErating > ESrating > FR
Vertalingen rating EN>NL

rate

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
rating toegekende grootheden ; scheepsgezel ; grenswaarde ; beoordeling ; kwalificatie ; waardering ; bevoegdverklaring ; evaluatie ; toelaatbare belasting ; luister- en kijkdichtheid ; gezel ; nominaal bedrijf ; credit rating ; rating ; codering ; nominaal vermogen ; indeling ; toekennen van een klasse ; status ; waarderingscijfer
Bronnen: Download IATE, European Union, 2017.; Vlietstra; Autowoordenboek

Voorbeeldzinnen met `rating`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: appraisal
EN: assessment
EN: evaluation
EN: valuation

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: ratings NL: personeel
EN: ranks and ratings NL: officieren en manschappen

Download de Android App
Download de IOS App