Vertaal
Naar andere talen: • attend > DEattend > ESattend > FR
Definities in het Engels: attend (8x)
Vertalingen attend EN>NL

1 to go to or be present at: “He attended the meeting”
bijwonen

2 (withto) to listen or give attention to: “Attend carefully to what the teacher is saying!”
opletten

3 to deal with: “I'll attend to that problem tomorrow.”
aandacht besteden aan

4 to look after; to help or serve: “Two doctors attended her all through her illness”
bijstaan, begeleiden

at'tendance (Zelfstandig naamwoord)

: “His attendance (= the number of times he attends) at school is poor”
aanwezigheid, opkomst

at'tendant (Zelfstandig naamwoord)

a person employed to look after someone or something: “a car-park attendant.”
bediende, bewaker

in attendance

in the position of helping or serving: “There was no doctor in attendance at the road accident.”
van dienst

attendance ends in -ance (not -ence).

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
to attend zien (ww.) ; horen (ww.) ; bekijken (ww.) ; voelen (ww.) ; merken (ww.) ; waarnemen (ww.) ; signaleren (ww.) ; observeren (ww.) ; gewaarworden (ww.) ; gadeslaan (ww.) ; helpen (ww.) ; ondersteunen (ww.) ; bijstaan (ww.) ; assisteren (ww.) ; bijspringen (ww.) ; weldoen (ww.) ; seconderen (ww.) ; verschijnen (ww.) ; opkomen (ww.) ; opduiken (ww.) ; opdagen (ww.) ; opletten (ww.) ; aandachtig luisteren (ww.) ; toeluisteren (ww.) ; bijwonen (ww.) ; aanwezig zijn (ww.) ; verzorgen (ww.) ; deelnemen (ww.) ; bedienen (ww.) ; volgen (ww.)
attend de kwiteerknop bedienen ; de waakzaamheidsknop indrukken ; verplegen ; zorgen voor ; afgaan ; bezoeken ; opzoeken ; aanwezig zijn bij ; aandacht besteden aan ; gepaard gaan met ; begeleiden ; behandelen ; bekommeren om
Bronnen: interglot; Wakefield genealogy pages; Vlietstra; Download IATE, European Union, 2017.; Omegawiki.org

Voorbeeldzinnen met `attend`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: be
EN: go to
EN: help

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: attend to NL: opletten, zorgen voor NL: verzorgen

Download de Android App
Download de IOS App