Vertaal
Naar andere talen: • quad-sound > DEquad-sound > ESquad-sound > FR
Vertalingen quad-sound EN>NL
quad-sound quadrafonie ; quadrafonisch geluid ; vierkanaalstereo
Bron: Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `quad-sound`
Voorbeeldzinnen laden....


Download de Android App
Download de IOS App