Vertaal
Naar andere talen: • perception > DEperception > ESperception > FR
Vertalingen perception EN>NL
the ability to see, understand etc clearly: “a man of great perception.”
waarneming, inzicht

per'ceptive (Bijvoeglijk naamwoord)

able to see, understand etc clearly: “a very perceptive man.”
scherpzinnig

per'ceptively (Bijwoord)

scherpzinnig

per'ceptiveness (Zelfstandig naamwoord)

scherpzinnigheid
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the perceptionde idee (v) ; het inzicht ; de visie (v) ; de beschouwing (v) ; het gevoel ; de gewaarwording (v) ; de sensatie (v) ; de waarneming (v) ; de perceptie (v) ; de observatie (v) ; de apperceptie (v) ; de zintuiglijkheid (v)
perception waarneming ; beleving
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; MWB

Voorbeeldzinnen met `perception`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: internal representation
EN: mental representation
EN: percept
EN: perceptual experience
EN: representation
EN: understandingDownload de Android App
Download de IOS App