Vertaal
Naar andere talen: • known > DEknown > ESknown > FR
Vertalingen known EN>NL

know

© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
known bekend ; vertrouwd ; ruchtbaar
Bron: interglot

Voorbeeldzinnen met `known`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: acknowledged
EN: agreed
EN: best-known
EN: better-known
EN: celebrated
EN: certain
EN: famed
EN: familiar
EN: famous
EN: far-famed

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: well-known NL: bekend

Download de Android App
Download de IOS App