Vertaal
Naar andere talen: • invigilator > DEinvigilator > ESinvigilator > FR
Vertalingen invigilator EN>NL
invigilator surveillant
Bron: Vlietstra

Voorbeeldzinnen met `invigilator`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: monitor
EN: proctor

Alternatieve spelling of gebruik
Let op; `invigilator` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels.
In UK-Engels gebruikt men `invigilator`
In US-Engels gebruikt men `proctor`


Download de Android App
Download de IOS App