Vertaal
Naar andere talen: • history > DEhistory > EShistory > FR
Vertalingen history EN>NL

1 the study of events etc that happened in the past: “She is studying British history”
geschiedenis

2 a description usually in writing of past events, ways of life etc: “I'm writing a history of Scotland.”
geschiedenis

3 (the description of) the usually interesting events etc associated with (something): “This desk/word has a very interesting history.”
verhaal

hi'storian (Zelfstandig naamwoord)

a person who studies (and writes about) history.
historicus

hi'storic (Bijvoeglijk naamwoord)

famous or important in history: “a historic battle.”
historisch

hi'storical (Bijvoeglijk naamwoord)

1 of or about history; of or about people or events from history: “historical research”
historisch

2 that actually happened or existed, not legendary or mythical: “Was Shakespeare's character Macbeth a historical person?”
historisch, waar gebeurd

hi'storically (Bijwoord)

historisch

make history

to do something very important, especially to be the first to do something: “The Wright brothers made history when they were the first to fly an aeroplane.”
een daad van historisch belang verrichten; geschiedenis maken
© K Dictionaries Ltd.

Overige bronnen
the historyde geschiedenis (v) ; de historie (v) ; het incident ; het zaakje ; de voorgeschiedenis (v) ; de geschiedkunde (v)
history voorgeschiedenis ; leergeschiedenis ; geschiedenis ; antecedenten van een beklaagde ; antecedenten van een verdachte ; verhaal ; historie
Bronnen: interglot; Download IATE, European Union, 2017.; MWB; Wakefield genealogy pages

Voorbeeldzinnen met `history`
Voorbeeldzinnen laden....


Synoniemen
EN: ancient times
EN: earlier period
EN: long-ago
EN: precedent
EN: times of yore
EN: what went before
EN: past times
EN: past
EN: yesteryear
EN: yore

Uitdrukkingen en gezegdes
EN: make history NL: v. historisch belang zijn of worden

Download de Android App
Download de IOS App